Jihye Lee With YoonSeung Cho

Salon De Jazz, Gwangju, South Korea